Back to Top
 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

- održavanje osobne higijene, te higijene stambenog prostora
- pomoć u pripremi toplih obroka u kući korisnika ili organizirana pomoć u pripremanju obroka
- dostava obroka iz pučkih kuhinja i ugostiteljskih objekata
- održavanje i pranje rublja; - pripomoć u težim poslovima u kući i oko kuće korisnika; - nabavka namirnica i lijekova
- popravci u kući i oko kuće
- mjerenje tlaka
- mjerenje šećera u krvi
- razgovor o prehrani, preventivno djelovanje u svrhu očuvanja zdravlja
- pratnja k liječniku i u druge ustanove (po potrebi)
- organiziranje posjeta kulturno povijesnim spomenicima i manastirima
- poticanje multinacionalnih i multivjerskih projekata
- obilježavanje vjerskih blagdana, te njegove kulture i običaja
- izdavanje publikacija iz područja svoje djelatnosti
- uključivanje mladih u rad
- priključivanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći te raspodjela Humanitarne pomoći korisnicima usluga zavisno od donacije

Pregled dosadašnjeg rada udruge

- Udruga „Treća životna dob“ 31.01.2005.g upisana u Registar udruga RH i od tada djeluje na području Općine Trpinja. Osnovna djelatnost udruge su Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja. Udruga je u prvim mjesecima od osnivanja provela nekoliko manjih volonterskih akcija u području socijalne skrbi: ''Dani kruha'' (2005.,2006. i 2007. godine), smještaj samohrane starije ženske osobe nakon što se kuća u kojoj je živjela srušila (2005. godine), mjerenje tlaka za starije osobe (2005.godine), mjerenje šećera u krvi (2005. godine), mladi za stare (kućni posjeti i nabava namirnica, te kućne posjete (2005/2006., 2006/2007. i 2007/2008. godine).

- Nakon toga realiziran je i veliki dvogodišnji projekt ''Pomoć starim i nemoćnim osobama '' u Općini Trpinja putem organizacija mobilnih timova za pomoć u kući (oko 120 korisnika). Vrijednost projekta iznosila je 760.000,00 kn, a financirali su: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (500.000,00 kn) i Općina Trpinja (260.000,00 kn), ovdje se ne računa volonterski rad građana (koji se procjenjuje na 55.000,00 kn). Isti projekt je nastavljen i u 2007/2008. godini (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti = 524.000,00 kn, dok je Općina Trpinja besplatno ustupala prostor i plaćala režijske troškove=cca 80.000,00 kn materijalnog doprinosa provedbi projekta), 2012. godine udruga je provela Program javnog rada pod nazivom „Stvorimo uvjete za život starih i nemoćnih osoba“ a financirali su ga Hrvatski zavod za zapošljavanje(24,222,92 kn) i udruga „Treća životna dob“(4.466,00 kn), 2013.god.proveden je program „Pomoć u kući starijim osobama“ vrijednost Programa (530.680,12 kn) a financirali su ga Ministarstvo socijalne politike i mladih(472.958,68 kn) , Općina Trpinja(47.340,00kn) i udruga„Treća životna dob“(10.381,44 kn).

- 2014.godine udruga je od 01 siječnja do 30.travnja provela program „Pomoć u kući starijim osobama“ vrijednost Programa (162,020.74 kn) a financirali su ga Ministarstvo socijalne politike i mladih(140,800.00 kn) , Općina Trpinja(14,080,00kn) i udruga„Treća životna dob“(7,140,74 kn). 2015. godine udruga je provela Program javnog rada pod nazivom „Pomozimo i stvorimo uvjete za život “ a financirali su ga Hrvatski zavod za zapošljavanje( 42.643,92kn) i udruga „Treća životna dob“(3.826,80 kn).

- 2016. godine udruga je provela Program javnog rada a financirali su ga Hrvatski zavod za zapošljavanje(263.278,08 kn) i udruga .

- Predsjednica udruge 30.travnja 2014. godine potpisala je Ugovor o pružanju socijalnih usluga sa Ministarstvom Socijalne politike i mladih te pružamo socijalne usluge Pomoći u kući starijim osobama koje ostvaruju pravo temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.
Udruga „Treća životna dob“ i Ministarstvo rada,mirovinskog sustava ,obitelji i socijalne politike u prosincu 2021.godine sklopili su Aneks Ugovora o pružanju socijalnih usluga.

- Od 01. Prosinca 2017.godine Udruga „Treća životna dob“ bila je partner Općini Trpinja, Centru za socijalnu skrb Vukovar i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Vukovar na Projektu „ZAŽELI –OPĆINA TRPINJA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Udruga „Treća životna dob „ vrši upravljanje,zapošljavanje i provedbu Projekta.Vrijednost projekta je 2.071.844,27 kn. Projektom je obuhvaćeno 72 krajnja korisnika –osobe starije životne dobi kojima su pružene usluge pomoći u kući.

- Projekt pod nazivom Edukacijom do pružanja boljih usluga zajednici prijavili smo na Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018.godinu te nam je isti odobren a vrijednost je 40.000,00 kn provedba je završena 2019, g . Sve aktivnosti predviđene projektnim prijedlogom uspješno su provedene i u potpunosti su ostvareni ciljevi projekta. Udruga „Treća životna dob“ ojačala je kapacitet i kvalitetu pružanja socijalnih usluga osobama starije životne dobi na području Općine Trpinja. Postignuti ciljevi su rezultat provedenih predavanja, osposobljavanja za njegovatelja te edukacijom vezanom uz izradu i provedbu EU projekata.

- Udruga je 13.07.2020. g potpisala Ugovor o suradnji sa Općinom Trpinja za provedbu projekta ZAŽELI OPĆINA TRPINJA II. Udruga „Treća životna dob“ je partner na provedbi projekta koji vrši zapošljavanje,upravljanje i cijelu provedbu projekta.Vrijednost projekta je 1.391.200,00 kn

- Udruga „Treća životna dob“ i Ministarstvo rada,mirovinskog sustava ,obitelji i socijalne politike u prosincu 2021.godine sklopili su Aneks Ugovora o pružanju socijalnih usluga.

Udruga ispunjava uvjete za pružanje socijalnih usluga što dokazuje licencija Upravnog odjela za socijalnu skrb Vukovarsko – srijemske županije.