Naziv projekta: Zaželi bolji život u Općini Trpinja

Nositelj projekta: Udruga „Treća životna dob“

Partneri na projektu: Srpsko narodno vijeće - nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj; Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Vukovar ; Centar za socijalnu skrb Vukovar.

Vrijeme trajanja projekta: 8 mjeseci, u razdoblju od 14.12. 2022. – 14.08. 2023. godine, od čega 6 mjeseci za zapošljavanje žena i pružanje potpore i podrške krajnjim korisnicima.

Ukupna vrijednost projekta: 740.305,00 kuna.Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Poziv: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III
Broj poziva: UP.02.1.1.16
Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
PT 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projektom „Zaželi bolji život u Općini Trpinja“ osnažiti će se radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u općini Trpinja, te povećati socijalna uključenost i razina kvaliteta života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih skupina. Nadalje, provedbom ovoga projekta smanjiti će se rizik od siromaštva 15 zaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom s područja Općine Trpinja kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici. Zaposlene žene  pružati  će  potporu i podršku za minimalno 90 starijih i/ili nemoćnih osoba , pružajući im pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji i društvenim aktivnostima, nabavi hrane, lijekova i drugih potrepština i sl.

Više o EU fondovima možete saznati na www.strukturnifondovi.hr 

Zajedno do fondova EU

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruge „Treća životna dob“